ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนา 3 ปี

            
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านปากแคว หมู่ที่ 2 ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านบางคลอง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนางด่าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 ถึง 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว บ้านวังหิน ตำบลปากแคว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น)

 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยม จุดบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย   จุดบ้านนางละมัย  ประดิษฐ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย   จุดบ้านนางอารี หมู่ที่ 4 บ้านปากแคว  ตำบลปากแคว
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
Weather Report
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
ราคาทองคำ
 
เว็บไซต์เครือข่าย
no-picture


 
Gallery..
       
      คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร