ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนา 3 ปี

            
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ข่าวประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยริมคลองตาปลื้มถึงริมแม่น้ำยมจำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอยแสงศรี หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเอื้ออาทร หมู่ที่ 3 ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณจุดบ้านนายจรัญ พยัคฆ์ หมู่ 6 ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำซอยศรีปรุงวิวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีนสายริม
แม่น้ำยม(ซอยมนัสจินดาถึงซอยวังกะเวียง)หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว
 

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอล

 
Weather Report
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
ราคาทองคำ
 
เว็บไซต์เครือข่าย
no-picture


 
Gallery..
       
      คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร