ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนา 3 ปี

            
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ข่าวประกาศสอบราคา

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น)

 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยม จุดบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย   จุดบ้านนางละมัย  ประดิษฐ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย   จุดบ้านนางอารี หมู่ที่ 4 บ้านปากแคว  ตำบลปากแคว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย  จุดบ้านนางสาวลำพึง อ้นเนียม  หมู่ที่ 5 บ้านท่าพระ ตำบลปากแคว
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งขวา  จุดบ้านนางทองหล่อ หมู่ที่ 7 บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว 
                         
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนายมานะ หมู่ที่ 8 บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว   


 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1195 ช่วง กม.31  หมู่ที่ 6                   บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว    

 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย  จุดบ้านนางจินดา หมู่ที่ 8 บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว   


 
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งคลองต้นข้อฝั่งขวา จุดบริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว
 
Weather Report
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
ราคาทองคำ
 
เว็บไซต์เครือข่าย
no-picture


 
Gallery..
       
      คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร