ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนา 3 ปี

            
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ข่าวประกาศสอบราคา

 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งขวาจุดบ้านนางละเมียด โพธิ์รอด หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแควสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งขวาจุดบ้านนายจำรูญ แสงกล่อม หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนางประมวล หมู่ที่ 3 บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งขวาจุดบ้านนายประนอม หมู่ที่ 7 บ้านบางสง ตำบลปากแคว
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งขวาจุดบ้านสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังนางด่าง หมู่ที่ 7 บ้านบางสง
           ตำบลปากแคว

                         
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนายมานะ หมู่ที่ 8 บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว   

 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนายสุกิจ  หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว   

 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนางอำภา  หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว   

 
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนางประเทือง  หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว

 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนายโย แตงน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว

 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 4 บ้านปากแคว ตำบลปากแคว

  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายจุดสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าพระช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านท่าพระ ตำบลปากแคว
 
Weather Report
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
ราคาทองคำ
 
เว็บไซต์เครือข่าย
no-picture


 
Gallery..
       
      คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร