หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 


นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
นายก อบต.ปากแคว
 


นายทวีป สุริเย
รองนายก อบต.ปากแคว


นายทอง จุลบุตร
รองนายก อบต.ปากแคว
 


นายนิรันดร์ แสงกล่อม
เลขานุการนายก