หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายวีระศักดิ์ แสงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 


นางผ่องนภา เนียมน่วม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว


นายวิวัฒน์ ณรงค์ชัยไกรวัล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 


นางสาวรัชนู นาจวิจิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552