หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร  
 
 
ตำบลปากแควเป็นตำบลที่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า แต่เดิมมีชื่อว่า “ บ้านปากแม่น้ำ ” และหลังจากมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ของตำบล จึงเรียกกันว่า “ปากแคว” ซึ่งมีความหมายว่ามีที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ ก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสุโขทัย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งตำบลปากแคว โดยแยกพื้นที่จากตำบลมา 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังหิน, บ้านบางควาย ,บ้านบางคลอง หมูที่ 3 , บ้านปากแคว, บ้านท่าพระ, บ้านบางคลอง หมู่ที่ 6, บ้านบางทราย, บ้านบางคลอง หมู่ที่ 8 และ
บ้านห้วยลาภ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ 9/1 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ( อยู่บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ) โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ทม.สุโขทัยธานี (ตำบลธานี) อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านหลุม, ตาลเตี้ย , บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำยม ตั้งอยู่ตอนเหนือของตัวอำเภอเมืองสุโขทัย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์มาก และสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี
 
   

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน
 
 
การเกษตร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่จะทำไร่ยาสูบ และทำสวนผลไม้ เป็นต้น
  การประมง
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เป็นการประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และการเลี้ยงปลาในบ่อ เป็นกิจการขนาดเล็กปลาน้ำจืดที่เลี้ยง เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาสวาย เป็นต้น
  การปศุสัตว์
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ในอดีตเป็นการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการยังชีพและ การเลี้ยงไว้ใช้งานแต่ในปัจจุบันได้มีการเลี้ยงเพื่อการค้า เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ สุกร ไก่ มีประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ในตำบลปากแคว จำนวน 170 ราย
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,521 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,537 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66

หญิง จำนวน 4,984 คน คิดเป็นร้อยละ 52.34
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,867 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 366.20 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังหิน 715 755 1,470 728  
2   บ้านบางควาย 349 366 715 262
  3   บ้านบางคลอง 474 504 978 291  
4   บ้านปากแคว 590 647 1,237 447
  5   บ้านท่าพระ 173 200 373 160  
6   บ้านบางคลอง 397 414 811 261
  7   บ้านสง 448 453 901 283  
8   บ้านบางคลอง 382 446 828 274
  9   บ้านห้วยลาภ 1,009 1,199 2,208 1,160  
    รวม 4,537 4,984 9,521 3,867
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552