หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท 0023.2/ว 2509 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
สท 0023.2/ว 2508 1-การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
สท 0023.2/ว 2508 2-การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1045 การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/1044 ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว1035 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 22 - 32  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว1026 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,087
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552