หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท 0023.2/ว118 การประชุมชี้แจงการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ของ อบต.  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว117 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว116 เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว115 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว321 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว320 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว113 สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ แผนการปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,224
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552