หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 


นายประทีป สุริเย
ประธานสภา อบต.ปากแคว
 


นางพวงรัตน์ ทองพรรณ
รองประธานสภา อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
เลขานุการสภา อบต.ปากแคว
 
 


นายเกรียงศักดิ์ ศรีคำม้วน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายประวิทย์ จันทร์ตรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเพชร เปียบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางรภัสศา ขวัญวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายนเรศ พักพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวิโรจน์ แช่มช้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3