หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายประทีป สุริเย
ประธานสภา อบต.ปากแคว
 


นางพวงรัตน์ ทองพรรณ
รองประธานสภา อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
เลขานุการสภา อบต.ปากแคว
 
 


นายเกรียงศักดิ์ ศรีคำม้วน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายประวิทย์ จันทร์ตรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเพชร เปียบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางรภัสศา ขวัญวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายนเรศ พักพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวิโรจน์ แช่มช้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552