กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 
 
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ริมคลองตาเล็กจุดบ้านนางภีร์ชนก อิ่มสาย หมู่ที่ ๒ บ้านบางควาย ตำบลปากแคว โดยวิธีประกาศเชิญชวน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 10.22 น. โดย คุณ นฤพนธ์ งามชัยชูสิทธิ์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน