หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


 
จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕  
 

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
  ⭐ นายวีระศักดิ์ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว มอบหมายให้ นางจันทร์จิรา หิรัญนุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว พร้อม นางเพชรรัตน์ รัตนสากล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ทั้ง ๔ แห่ง
      จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ และ เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์สนามบินและศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว www.pak-khware.go.th โทร.๐-๕๕๖๒-๐๕๕๒
Line ; pakkhware

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 08.50 น. โดย คุณ วิลาวัณย์ พึ่งเงิน

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552