หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


 
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย เศรษฐกิจ BCG  
 

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
        นายวีระศักดิ์ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว พร้อม,นางจันทร์จิรา หิรัญนุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว,นางสาวกันทิมา สร้อยทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว,นางสาวพัสวนันท์ ปักกาโต หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว,นักพัฒนาชุมชำนาญการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
         เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย เศรษฐกิจ BCG ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
        มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในการแบบบูรณาการองค์ความรู้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิตใหม่ ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
  โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว www.pak-khware.go.th โทร.๐-๕๕๖๒-๐๕๕๒
Line ; pakkhware

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14.37 น. โดย คุณ วิลาวัณย์ พึ่งเงิน

ผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552