หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2565  25 ต.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566  3 ต.ค. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว  1 มิ.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ของ อบต.ปากแคว  4 เม.ย. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว  8 ต.ค. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อราชการและบุคคลทั่วไป  6 พ.ค. 2564 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพัธ์การกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้้าทางสาธารณะ  1 เม.ย. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตำบลปากแคว  23 ก.พ. 2564 349
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563  28 ม.ค. 2564 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว  26 ม.ค. 2564 176
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552