หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว   5 มิ.ย. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลปากแคว   25 เม.ย. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว พ.ศ. 2562   5 เม.ย. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   29 มี.ค. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   26 มี.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562   20 ก.พ. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลปากแควออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ประจำปีภาษี พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 15.00 น   20 ก.พ. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครนักเรียนปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   7 ก.พ. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562   23 ม.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   23 พ.ย. 2561 107
  (1)     2