หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
โทร : 055-620-552 ต่อ 12


นางสาวกันทิมา สร้อยทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
โทร : 095-997-7975
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพัสวนันท์ ปักกาโต
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-624-9961


นางสาวศิริพร สังข์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-620-552 ต่อ 14


นายพยงค์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-620-552 ต่อ 15


นางเพชรรัตน์ รัตนสากล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 055-620-552 ต่อ 17


นางรุ่งทิวา จั๋นเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055-620-552 ต่อ 16
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552