หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว


นางสาวกันทิมา สร้อยทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพัสวนันท์ ปักกาโต
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริพร สังข์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพยงค์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางเพชรรัตน์ รัตนสากล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางรุ่งทิวา จั๋นเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552