หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว


นางสาวกันทิมา สร้อยทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 
สำนักปลัด
 


นางสาวพัสวนันท์ ปักกาโต
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนัทธมน บุญเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพิณทิพย์ มังคะตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเยาวเรศ ทองชมภู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางวรรณลักษ์ มธุพจน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกนกมาศ คงถาวร
นิติกรปฏิบัติการ


พ.จ.อ.แสงชัย เสริมแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552