หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
ปลัด อบต.ปากแคว


นางสาวพัสวนันท์ ปักกาโต
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนัทธมน บุญเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางพิณทิพย์ มังคะตา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางรตา เจริญผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางวรรณลักษ์ มธุพจน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสิงหา วงษ์เกลียวเรียน
นิติกรชำนาญการ


พ.จ.อ.แสงชัย เสริมแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสายชล เฉลิมวงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552