หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 
 

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,919 ครัวเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 250 จุด
 

ประชาชนในตำบลมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 100
 
 

โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)      

โทรศัพท์มือถือ      

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 28 ตู้

จำนวนครัวเรือนที่มีวิทยุ จำนวน 1,996 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ จำนวน 2,542 ครัวเรือน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
    บ้านละ 2 ฉบับ

หอกระจายข่าว 9 หมู่บ้าน พื้นที่ให้การบริการครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
 
 

โรงแรม จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 9 แห่ง

ปั๊มหลอด จำนวน 1 แห่ง

บรรจุก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 56 แห่ง

บ้านเช่า จำนวน 41 แห่ง

ร้านอาหาร/ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 30 แห่ง

คาราโอเกะ จำนวน 2 แห่ง

บริษัทประกันภัย จำนวน 2 แห่ง

สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง

อู่ซ่อมรถและประดับยนต์ จำนวน 48 แห่ง

โกดังเก็บของ จำนวน 3 แห่ง

บริษัทลิสชิ่ง จำนวน 4 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 7 แห่ง

โต๊ะสนุกเกอร์ จำนวน 3 แห่ง

โรงงานทำผักกาดเค็ม จำนวน 2 แห่ง

โรงงานบรรจุน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง

อื่น ๆ จำนวน 85 แห่ง